Třídíme odpad

V minulém týdnu jsme kromě rekapitulace toho, co se děti dozvěděly o podzimu, věnovali pozornost také našemu okolí a přírodě kolem nás. Zaměřili jsme se na třídění odpadu. Děti si samy prostřednictvím dramatizace zkusily vytřídit věci v pohádkovém lese přímo ve třídě, kudy je provázel ježeček. Následovala procházka v okolí školy a děti pomáhaly očima hledat odpadky, které jsme rukavicí sbírali do sáčku. Druhý den jsme pak společně vyráběli malé plastové kontejnery do školky.

učitelky z MŠ

img_0086       img_0088