Startovací kurz 6. třídy

 • IMG_4539
 • IMG_4545
 • IMG_4576
 • IMG_4591
 • IMG_4599
 • IMG_4612
 • IMG_4617
 • IMG_4626
 • IMG_4632
 • IMG_4641
 • IMG_4555
 • IMG_4567
 • IMG_4593
 • IMG_4604

Nově vzniklý třídní kolektiv 6. ročníku jsme utužovali na „Startovacím kurzu“, který proběhl 4. září. Celodenní akce, která kvůli zpřísňujícím se podmínkám nemohla proběhnout s přespáním, se odehrávala v areálu školy a v jeho okolí. Cílem bylo pomoci snáze překonat přechod na druhý stupeň. Usnadnit žákům lépe poznat nově utvořený kolektiv, navodit přátelskou atmosféru, a tím napomoci vzniku funkčního kolektivu. Při zážitkových technikách a hrách měli žáci jedinečnou příležitost hned zpočátku školního roku poznat v netradiční situaci třídní paní učitelku a také paní asistentku, které jsou nyní součástí týmu. V neposlední řadě bylo cílem podpořit vzájemnou spolupráci a efektivní komunikaci, vyjasnit si hranice a potřeby svých spolužáků, a vést tak k prevenci rizikového chování nejen uvnitř třídy. Dle slov žáků je nejvíce zaujala stezka noční krajinou, ale celkově oceňovali to, že se tak rychle mohli setkat a být spolu. Do her se zapojovali s chutí a odvahou. Společně s třídní paní učitelkou a paní asistentkou mají našlápnuto na dobrou cestu, kdy je potřeba nezapomenout na vzájemný respekt a dodržování pravidel týmu.

Stanislava Kubíková, sociální pedagog