Oznámení pro rodiče a strávníky šk.jídelny

Vedení školní jídelny oznamuje rodičům a strávníkům, že s platností od 1. září 2020 dojde ke změnám v cenách obědů a to následovně:

 

MŠ 3 – 6          přesnídávka   7,00 Kč

oběd              22,00 Kč

svačina           6,00 Kč

 

MŠ 7 let          přesnídávka   8,00 Kč

oběd              27,00Kč

svačina           7,00 Kč

 

ZŠ 7 – 10 let    oběd               27,00 Kč

ZŠ 10 – 14 let  oběd               29,00 Kč

ZŠ 15 –             oběd              30,00 Kč

 

Veřejnost        oběd               65,00 Kč.