Logopedický seminář v naší škole

  • obrázek 2
  • obrázek 3
  • obrázek 4

Pod záštitou MAP III byla 7. března v prostorách naší školy uskutečněna beseda pro pedagogy a rodiče dětí na téma „Rozvoj řeči, jazyka a komunikace“. Besedu vedla paní Mgr. Eva Tulisová, která prostřednictvím odborných znalostí a dlouholetých zkušeností předala informace o podpoře a stimulaci správného rozvoje řeči, jazyka a komunikace u dětí. Zdůraznila nutnost vnímání a propojení této oblasti s neurovývojovým hlediskem a upozornila na vývojové mezníky dětí, které hrají v této souvislosti velkou roli. Současně předala mnoho praktických rad a tipů pro podporu řeči a jazyka v domácím i školním prostředí a neopomenula na důležitost mezioborové spolupráce.

Mgr. Tereza Jahodová