Používám Mozek

Ve středu 14. září 2016 po velké přestávce se žáci 2. stupně naší školy shromáždili v tělocvičně, kde už na ně čekal pan Vladislav Zezula a několik velice zajímavých a zároveň zvláštních rekvizit. Tím začal fyzikálně-přírodopisně-preventivní pořad „Používám Mozek“.

Napínavé a zajímavé vyprávění mělo za cíl vysvětlit žákům, k čemu je dobré rozvíjet si svůj mozek, jak se učit a jak ne, jak zařídit, abychom si pamatovali, co je zapomínání, jak do mozku vstupují informace. Rekvizity sloužily k vysvětlení, jak pracují naše smysly. Zároveň demonstrovaly pohyb a průběh impulzů a princip toho, jak si člověk pamatuje.

Během programu se někteří žáci mohli zapojit do soutěží a odnést si malou odměnu.

Myslím si, že jsme společně příjemně strávili téměř dvě vyučovací hodiny a že si žáci odnesli mnoho zajímavých informací.

 

Mgr. Silvie Zivčáková