Volba povolání 2023/2024

  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 0
  • 1

V letošním školním roce jsme stejně jako v předešlých letech se žáky 8. a 9. ročníku již od září systematicky pracovali na tématech k volbě povolání. Vyplňovali jsme pracovní listy z ÚP, vyhledávali jsme informace na internetu, zkoušeli jsme vyplňovat přihlášky, vypracovali jsme „svůj“ profil absolventa na fiktivní škole apod. Vše nám trochu komplikovala skutečnost, že jsme poměrně dlouho nevěděli, jakou formou se vlastně budou přihlášky podávat – nově letos na 3 školy s určením priority škol.

V listopadu jsme se tradičně zúčastnili Festivalu vzdělávání v Bystřici nad Pernštejnem, kde jsme navštívili obě střední školy. Informací bylo hodně, viděli jsme i konkrétní prostory a odborné učebny škol…a tak jsme si odpoledne za odměnu „zasoutěžili“ v Areálu sportu na bowlingu.

Dále průběžně probíhala příprava k přijímacím zkouškám – z českého jazyka a matematiky.

Začátkem února se konala schůzka rodičů žáků 9. ročníku, na které jsme se domluvili už na konkrétním způsobu podání přihlášek – buď v systému Dipsy, nebo klasicky v papírové formě. Přes počáteční obavy jsme společně s rodiči vše zvládli a přihlášky byly vyplněny a odeslány.

V dubnu proběhly přijímací zkoušky na maturitní obory a v polovině května se žáci dověděli, na které školy byli přijati. Z 18 žáků jsou výsledky přijetí následující: 13 žáků bylo přijato na 1. školu, 2 žáci na 2. školu, 3 žáci na 3. školu a do druhého kola dala přihlášku jedna žákyně a byla přijata na vybranou školu.

Přejeme našim „deváťákům“ šťastný start do nového školního roku a hodně úspěchů při studiu!

Mgr. Silvie Zivčáková, kariérový poradce