Eudamus – Evropský den hudební výchovy

  • 1000023015
  • IMG_20240507_130439
  • IMG_20240507_130309
  • 1000017235
  • IMG20240320181506_01
  • IMG20240320145529
  • IMG-20240313-WA0000

V tomto školním roce se naše škola už potřetí účastnila oslav Evropského dne hudební výchovy. Cílem projektu, který probíhal v měsíci březnu a dubnu, bylo poukázat na důležitost hudební výchovy pro plnohodnotné vzdělávání dětí a mládeže. Myšlenkou letošního Eudamu bylo: „Jednotní a jedineční v hudbě.“

S žáky 4. – 8. ročníku jsme v hodinách hudební, výtvarné a občanské výchovy o hudbě přemýšleli, hledali ji všude kolem nás, kreslili jsme hudební nástroje, zpívali písně a hymnu Music in me, kterou složil belgický skladatel Bert Appermont.

Kromě vlastního muzicírování jsme se s žáky 7. ročníku přidali k online hudebnímu setkání, jehož se účastnilo mnoho dalších evropských škol.

Rádi jsme celou akci podpořili, protože hudba nás po celý život obklopuje, utváří, rozvíjí, obohacuje, těší, rozveseluje, uklidňuje, uzdravuje, spojuje, je prostě nenahraditelná.

Mgr. Eva Čepičková