My a H2O

  • 20240430_094436
  • 20240430_095014 (1)

My a H2O

Jistě není ten, kdo by nerozpoznal chemický vzorec pro vodu. Řekne se voda – pro někoho jen obyčejná, pro druhé jen „voda“ a pro dalšího tolik potřebná, ale nedostupná.

Děti z 1. a 2. třídy naší školy se v průběhu měsíce dubna seznamovaly s vodou a rozšiřovaly si poznatky o významu vody pro člověka – o jejím zpracovaní, ochraně a šetření s ní. Seznámily se se schématy koloběhu vody v přírodě a s vlastnostmi vody, zjišťovaly, kde všude vodu najdeme, odkud se bere a učily se o její úpravě na pitnou. To vše zábavnou formou různých pokusů, rébusů, osmisměrek a popletených básniček.

To, že Štěpánovem protéká řeka Svratka a je to i řeka „cestovatelka“, jejíž malinký pramínek se spojí s řekou Dyjí, Dunajem a posléze společně dotečou až do Černého moře, si ověřily prstem na mapě.

Největší překvapení je čekalo při návštěvě vnitřních prostor vodního díla přehrady ve Víru. Po řadě přísných administrativních úkonů jsme se 30. dubna ocitli na samém vrcholu této hráze, kde nás již očekával náš průvodce pan Zána. Poutavou formou děti seznámil s historií výstavby přehrady, která zásobuje pitnou vodou široké okolí včetně Brna, ubezpečil nás o její bezpečnosti a nezničitelnosti díky gravitačnímu základu a pevnosti podloží nejen dna přehrady, ale i jejích břehů. Po často i všetečných otázkách dětí jsme konečně začali sestupovat po železných schůdcích do vnitřku hráze. Pro někoho z nás nebyl sestup moc příjemný díky hloubce, která se rozprostírala přímo pod námi, nicméně všichni jsme to statečně zvládli.

V útrobách podzemních chodeb jsme pozvolna sestupovali až na samé dno přehrady, po cestě jsme pozorovali všechny druhy krápníků, obyvatele chodeb – netopýry, spoustu měřidel, čidel a přístrojů, které hlídají bezpečnost průtoků vody, pohyb hráze a regulují správný chod i samotné elektrárny, která je součástí přehrady.  Na samém dně děti nemohly uvěřit, že o stěnu tunelu, kde jsme stáli, se opírá ohromné množství vody, kterou zadržuje 66 m vysoké vodní dílo.

Dětské oči upoutal i hlídkový člun, kterým zaměstnanci přehrady brázdí zdejší vodu a hlídají dodržování pravidel, protože se v těchto vodách nesmí nikdo ani koupat nebo lovit ryby.

Bez vody není život. To už teď děti velmi dobře vědí. Vědí, že o čistotu vody musíme pečovat a chránit ji před různým znečištěním, ale i to, že nesmíme vodou zbytečně plýtvat, protože bez ní vydržíme žít jen několik dní.

Aktivity byly součástí projektů Recyklohraní a Přátelé zeleného údolí, který je podpořen Krajem Vysočina.

Mgr. Miloslava Chalupníková a Ing. Mgr. Bohumila Blechová