První pomoc do škol

  • 20230405_094516
  • 20230405_094537
  • 20230405_103258
  • 20230405_103412
  • 20230405_104217
  • 20230405_104630
  • 20230405_114413
  • 20230405_122740
  • 20230405_122746
  • 20230405_122754

Ve středu 5. dubna 2023 byl pro žáky 8. ročníku naší školy realizován projekt „První pomoc do škol“, který si klade za cíl poskytnout žákům základní znalosti v poskytování laické zdravotnické první pomoci. Odborné vedení kurzů zajišťují pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a kvalifikovaní lektoři oblastních spolků Českého červeného kříže.

V rámci výuky bylo pro žáky připravené dopoledne zaměřené na praktické ukázky poskytování první pomoci, zejména procvičování resuscitace a dalších zdravotnických technik, dále si pak mohli vyzkoušet komunikaci s dispečerem zdravotnického operačního střediska.

Výuka první pomoci ve školách má své opodstatnění. Pokud by se žáci dostali k nějaké mimořádné situaci, budou si vědět rady a svojí pomocí mohou třeba zachránit lidský život. Znalost první pomoci má však mimo běžné životní situace ještě další významný rozměr, a to v kontextu řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

Určitě nesmím zapomenout na profesionální přístup p. lektorky, která naši školu navštívila a s žáky pracovala, a tímto jí poděkovat.

Mgr. Silvie Zivčáková