Borověnka a Přehlídka v Jihlavě

  • IMG-20230417-WA0002_U
  • Rehorska koleda_U
  • U muziky vyrez_U

V sobotu 15.4. se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo Celostátní přehlídky dětských folklórních souborů. Borověnka se přehlídky zúčastnila se dvěma pásmy. Mladší děti si připravily pásmo Řehořská koleda, starší pásmo U muziky. Obě pásma měla velký úspěch.

Borověnka získala:

– „první místo“ a přímý postup do celostátního finále  za pásmo Řehořská koleda,

– zároveň také „druhé místo“, tj. doporučení programové radě celostátní přehlídky do širšího výběru a na další vrcholové akce oboru, za pásmo U muziky,

– a navíc ještě ocenění pro jednotlivce – Matyáše Křenka za všestrannost (zpěv, tanec, dramatický projev, hra na housle a trubku).

Víc už jsme získat nemohli 🙂

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo přispěli ke skvělému úspěchu Borověnky, zvláště pak paní Šavrňákové za významnou pomoc při šití krojů, ochotným rodičům, obcím za podporu finanční i jinou, základní škole i ZUŠ Folklorika a všem dalším, kdo nám pomáhají.

Ale především chci pochválit všechny naše účinkující. Děti (a mládež) 🙂 obě pásma předvedly s nadšením a velkým nasazením. Porota ocenila jejich zpěv, tanec i mluvený projev, velmi kladně byla hodnocena i muzika souboru.

Do našeho kalendáře tak přibyl další důležitý termín – 10.6.2023, kdy proběhne celostátní kolo přehlídky v Jihlavě a my se tam představíme s Řehořskou koledou. Držte nám pěsti 🙂

Mgr. Bohumila Blechová