Projekt Vodníkovo desatero

  • IMG_0225
  • IMG_0239
  • IMG_0282
  • IMG_0287
  • IMG_0307
  • IMG_0360
  • IMG_0364
  • Kratka (1)
  • Kratka (2)
  • Kratka (3)

Projekt Vodníkovo desatero

I v tomto školním roce ještě využíváme dotace Fondu Vysočiny na projekt Vodníkovo desatero. Tentokrát se nám již podařilo vyjet do zajímavých míst regionu, kde pro nás připravili program lektoři z Chaloupky o.p.s.

Na první výlet vyrazili žáci 1. ročníku a předškoláčci z MŠ. Podívali se ke studánkám Barborka a Vitulka na Třech Studních, které jsou známé jako inspirace díla Bohuslava Martinů. V rámci programu se děti seznámily s pramínky a malou vodou ve Žďár­ských vrších. Potkaly vodní bytosti a na některé si i zahrály . Vyzkoušely si také pokusy s vodou a se­známily se s tím, proč to bez vody nejde.

Žáci 2., 3. a 4. ročníku absolvovali program o ptáčcích, jehož průvodcem byl skorec vodní. Součástí programu byla návštěva krásných expozic v Domě přírody v Krátké. Děti se převlékaly  do ptačích kostýmů, zkoušely, jak to mají těžké ptačí rodiče, ale také tvořily, hrály si v expozici či sledovaly 3D kino.

Žáci 6. a 7. ročníku se vydali na výpravu Dářským rašeliništěm po proudu času, seznámili se s borovicí blat­kou, s rašelinnými loukami, ale také s těžbou poznamenanými lokalitami. Poznávali rašeliniště a jeho význam biologický, vodohospodářský a ekologický. A hlavně krásu přírodní rezervace u Velkého Dářka, připomínající severskou tajgu. Na Velké Dářko se podívali i žáci 5. ročníku.

Těmito výlety bude projekt Vodníkovo desatero ukončen.

Bohumila Blechová, koordinátorka projektu