Adaptační kurz „Startovák“

  • Startovak 1
  • Startovak 2

Ve dnech 3. a 4. září 2021 proběhl na naší škole adaptační kurz pro 6. třídu „Startovák“. Sešli jsme se ve 13 hodin před školou a vyrazili rovnou do terénu. První disciplíny byly opravdu náročné, bylo důležité postupovat jednotně a vzájemně si naslouchat. Přes počáteční nesnáze se spolužáci naučili výborně spolupracovat. Troufám si říct, že dvě nové spolužačky do naší party zapadly úžasně. Zahráli jsme si společně spoustu her, u některých jsme se nasmáli, u jiných jsme museli pečlivě promýšlet každý krok. Za nejlepší zážitek většina žáků označila překonání sebe sama v noční stezce odvahy. Přenocovali jsme společně v tělocvičně a ráno si ještě prostřednictvím několika her prokázali vzájemnou důvěru.

Moc děkuji Stani Kubíkové za uspořádání této vydařené akce a svým šesťákům za skvělou atmosféru a pevnou půdu pod nohama, kterou díky nim ve třídě cítím.

Třídní učitelka Pavla Homolková

(Více fotografií najdete ve školní fotogalerii.)