Pasíčka

V letošním roce probíhal na štěpánovské základní škole další z projektů zaměřených na přírodu a enviromentální výchovu, který je spolufinancován Krajem Vysočina – tentokrát s názvem Lesní dobrodružství. 27.září jsme projekt uzavřeli návštěvou záchranné stanice Pasíčka a přírodní rezervace Maštale, které se nacházejí nedaleko Boru u Skutče. Exkurze se zúčastnili žáci 2.-5. ročníku naší školy. Nejprve si prohlédli záchranou stanici, kde mohli vidět mimo jiné rysa ostrovida, orla mořského, hravého a kamarádského krkavce či veselé veverky a seznámit se i s důvody, proč jsou zvířata do záchranné stanice umísťována. Ve druhé části jsme navštívili oblast Toulovcových Maštalí. Přírodní rezervace „Maštale“ je tvořena pískovcovými skalními útvary, které jsou ukryty v lesním komplexu a vytvářejí několik údolí s drobnými vodními toky. Děti prošly údolími, přeskakovaly potoky, lezly na skalky, napily se vody z pramene, navštívily „domov“ rytíře Toulovce, obdivovaly množství hub či přecházely po kládách za pomoci spolužáků – prostě si výlet skvěle užily.