PROJEKTOVÝ DEN – MOJE OBEC

  • Exkurze 1
  • Exkurze 2
  • Exkurze 3
  • Exkurze 4

Ve středu 19. 6. 2019 navštívili žáci šestého ročníku v rámci projektového dne Moje obec místní strojírenskou firmu Železárny Štěpánov. Smyslem exkurze bylo poskytnout žákům informace, jak to v dnešní době v průmyslovém podniku vypadá.

Žáci měli možnost prohlédnout si práci v provozu. Nejdříve jsme navštívili malou jadernu, kde jsme mohli vidět odlévání menších forem, dále následovala prohlídka obrobny, lakovny a expedice.

Součástí projektu byla i návštěva Úřadu městyse ve Štěpánově, kde se žáci dozvěděli, co obnáší práce zaměstnanců a prohlédli si budovu úřadu.

Radka Pučálková