Dušičky, Halloween, sv. Martin…

V mateřské škole během posledních čtrnácti dní zažily děti spoustu zajímavostí. Tematicky jsme se ještě zastavili u „Dušiček“, navštívili nás žáci ze ZŠ a „postrašili“ nás po anglicku v rámci Halloweenu. Trénovali jsme pohybové dovednosti – kotouly, plazení, skoky, kotouly. Testovali jsme odvahu ve strašidelném pytli. Děti ze spodní třídy si zkusily zahrát pohádku „O řepě“, tupováním vytvořit deštivou oblohu a další. Starší děti foukaly do barev jako vítr, tvořily koláže z knoflíků a v závěru týdne vytvořily bílého koně pro sv. Martina.

Nejen tyto, ale i další aktivity jsou zachyceny na fotografiích zde.

Učitelky MŠ