Zápis MŠ

Výsledek zápisu: Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Žadatelům o předškolní vzdělávání, kterým nebylo vyhověno kladně, bude zasláno rozhodnutí poštou.  Kladné rozhodnutí se nezasílá, zákonný zástupce si je může vyzvednout v kanceláři školy.

 

Místo pro podávání žádostí: ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159.
Způsob doručení přihlášky: osobně.
Termín a čas doručení žádosti: 3. května 2018 od 8:00 do 16:00; do 13:30 se žádosti přijímají v kanceláři školy a  od 13:30 do 16:00 se žádosti přijímají přímo v mateřské škole a rodičům je umožněna návštěva školky i s dítětem.

Více informací zde: Podávání žádostí o přijetí dětí 2018

Žádost MŠ_2018
Směrnice pro přijímání dětí 2018