Zápis MŠ

ČJ: ZSSTE-RO/4/2019

Místo pro podávání žádostí: ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159.
Způsob doručení přihlášky: osobně.
Termín a čas doručení žádosti: 3. května 2018 od 8:00 do 16:00; do 13:30 se žádosti přijímají v kanceláři školy a  od 13:30 do 16:00 se žádosti přijímají přímo v mateřské škole a rodičům je umožněna návštěva školky i s dítětem.

Více informací zde:  Podávání žádostí o přijetí dětí do MŠ 2019

Žádost_o_přijetí_dítěte_2019

Směrnice pro přijímání dětí 2019

Žadatelům o předškolní vzdělávání, kterým nebude vyhověno kladně, bude zasláno rozhodnutí poštou.  Kladné rozhodnutí se nezasílá, zákonný zástupce si je může vyzvednout v kanceláři školy.