Třídy

Škola má ve školním roce  2019/2020 pouze 7 tříd v devíti ročnících.