Pojďme číst s dětmi – projektový týden v MŠ

  • Image
  • Image[1]
  • Image[2]
  • Image[3]
  • Image[4]
  • Image[5]
  • IMG_20230313_100829
  • IMG_20230316_094548_1
  • P1050605
  • P1050622

V naší školce jsme realizovali projekt s názvem „Týden s knihou/pohádkou“ a to v termínu od 13. do 17. března. V obou třídách jsme se snažili propojovat svět tradičních českých pohádek s novodobými, které děti znají především z filmových verzí. Cílem bylo podpořit dětskou fantazii při vyprávění příběhů, čtení z oblíbených knih a propojení s dramatickou výchovou. Například mladší děti si s dopomocí dospělého dokázaly sestavit divadelní kulisy a odehrát jednoduchou pohádku „O Smolíčkovi“ s vyrobenými loutkami. Starší děti zase poznávaly svět různých tipů knih – encyklopedie, kuchařky, pohádkové knihy, zkoušely svoje zrakové vnímání při hledání stejných písmen apod. Celotýdenní podporu čtenářské gramotnosti jsme zakončili návštěvou ve štěpánovské knihovně. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Králové, která nás zde provedla a pomohla nám tak u dětí zvýšit chuť objevovat knihy a naladit se na čtení. Věříme, že si každý může najít cestu ke knize, když má k tomu prostor a pomocnou ruku dospěláka. Vyprávět si jen tak u obrázků, hledat zajímavosti schované v příbězích, podporovat u dětí představivost, pochopit, o čem příběh je, povídat si společně s nimi…To jsou všechno momenty, které mohou podpořit nejen přípravu na školu.

Učitelky MŠ