Ředitelské volno

Ředitelské volno 

Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je pro základní školu vyhlášen volný den na 18. 11. 2022.  Dne 18. 11. 2022 nebude zajištěn ani provoz školní družiny a školní jídelny.

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je po projednání se zřizovatelem přerušen provoz mateřské školy dne 18. 11. 2022. Provoz mateřské školy bude obnoven dne 21. 11. 2022. Důvodem pro přerušení provozu mateřské školy jsou organizační a technické podmínky na straně školy.