• P1040047
  • P1040048
  • P1040050
  • P1040052

Ve čtvrtek 22. září jsme pořádali Setkání s rodiči. Tentokrát jsme zvolili netradiční formu. Přichystali jsme malé občerstvení, do kterého byly zapojeny i děti – trhaly jablíčka, chystaly štrůdl, který nám na závěr upekly paní kuchařky. Hlavní myšlenkou, kromě seznámení s dokumenty a režimem MŠ, bylo hledat společné cíle rodičů a nás pedagogů ve vztahu k dětem. Rodiče se v menších skupinkách zamýšleli nad tím, co od mateřské školy pro svoje děti očekávají. Paní učitelky měly za úkol představit v bodech náplň své práce. Následně jsme při zajímavé diskuzi hledali to, v čem se shodneme a zkoušeli jsme obě strany porozumět tomu, když se shoda neobjevila. Některé body jsme propojovali se školním řádem a ostatními dokumenty, se kterými je nutné se při vstupu dítěte do naší školky seznámit. Děkujeme za zapojení rodičů a věříme, že toto setkání podpoří naši vzájemnou komunikaci.

Učitelky MŠ