Omezení provozu školy

Omezení provozu školy

Ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod se usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022
o přijetí krizového opatření :

Omezuje  provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení.

O způsobu vedení distanční výuky budou žáci informování prostřednictvím školního informačního systému „Bakaláři„.

Distanční výuka je pro žáky základní školy povinná a z toho je vyplývající případné omlouvání absence.

Omezení které bylo platné od 8. 10. 2020 se ke dni 13. 10. 2020 s rozhodnutím vlády ruší.

 

Mgr. Jiří Dufek