Adventní dílna školní družiny

Přineste si s sebou tavnou pistoli a drobné dekorační předměty na zdobení.