Vyjádření zaměstnanců

Vyjádření zaměstnanců ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou ke stávce dne 6. 11. 2019

Podporujeme stávku učitelů a nepedagogických pracovníků, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na středu 6.11.2019.

Provoz školy v tento den bude probíhat podle platného rozvrhu – včetně provozu MŠ, ŠD a stravování ve školní jídelně.

kolektiv pracovníků