Informace k provozu ŠD

Slavnostní přivítání prvňáčků ve škole a ve školní družině 2. 9.2019 – 8:00 hodin.

Školní družina  zahajuje pravidelný provoz  3.9.2019  od  6:15 – 15:30 hodin.