ROSA v mateřské škole

  • IMG_6395
  • IMG_6402
  • IMG_6406
  • IMG_6407
  • IMG_6409
  • IMG_6410
  • IMG_6412
  • IMG_6413
  • IMG_6414
  • IMG_6416

Ve středu 22. května k nám přijela velmi milá návštěva. Pozvání přijali klienti denního stacionáře ROSA a pracovníci tohoto zařízení. ROSA patří do sítě služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou a poskytuje podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Po přivítání předvedly děti našim hostům vystoupení ze Školní akademie. Poté jsme si zazpívali společně několik písniček. Děti společně s paní kuchařkou připravily drobné občerstvení a pak už jsme se vrhli na společné hry a vyrábění. Prvotní ostych z obou stran vystřídalo příjemné zapojení do společných aktivit. Shodli jsme se, že taková setkání mají smysl a mohla by se i v budoucnu opakovat.

Učitelky MŠ