Třídní schůzky

Dne 13. 9. 2017 v 16:00 se uskuteční třídní schůzky.  Na setkání s rodiči proběhne předání přístupových údajů k elektronické žákovské knížce a také krátká instruktáž.