Za posledním vlkem

 • IMG_1246
 • IMG_1260
 • IMG_1261
 • IMG_1270
 • IMG_1273
 • IMG_1277
 • IMG_1284
 • IMG_1290
 • IMG_1292
 • IMG_1298
 • IMG_1305
 • IMG_1307
 • IMG_1309
 • IMG_1311

Další zajímavou podívanou v rámci projektu Hmyzí kamarádi byla výprava Za posledním vlkem. Starší děti z MŠ se připojily k dětem ze ZŠ a všichni jsme vyjeli nejprve do Jimramova. Tady jsme chvíli zavítali do kraje Jana Karafiáta a mohli obdivovat postavičky broučků v místním muzeu. Pak nás čekal přejezd ke Koníkovu, kde jsme se setkali s našimi dvěma průvodkyněmi Sárou a Silvou z SEV Chaloupky, o. p. s. Tyto skvělé dámy pro nás měly přichystané dvě poznávací trasy. První z nich děti seznamovala s většími zvířaty, které můžeme potkat v našich lesích. Děti si zahrály na pátrače zvířátek, hledače stop, hmatem poznávaly co je ukryté v tajemném pytlíku a prostor byl i na vyběhání při hře na vlky. Druhá část procházky se zaměřovala na drobnější obyvatele lesa – hmyz. Děti si u památníku broučků jednoho takového dokonce za pomoci přírodnin vyráběly. Dále si vyzkoušely, jak takoví brouček vidí a dokonce i brouky lovily a pozorovaly pod lupou. Na závěr jsme ještě zkoumali, co chutná v mraveništi mravencům a co naopak do mraveniště nepatří. Poděkovali jsme za skvělou výpravu a plní dojmů, podpořených nádherným počasím, jsme se vydali zpět do Štěpánova.

Učitelky MŠ