Dny pro Zemi

 • IMG_1039
 • IMG_1045
 • IMG_1052
 • IMG_1088
 • IMG_1096
 • IMG_1097
 • IMG_1098
 • IMG_1102
 • IMG_1106
 • IMG_1113
 • IMG_1115
 • IMG_1120

Několik uplynulých dní jsme věnovali projektu zaměřenému k oslavám Dne Země. Děti vytvářely podobu naší planety, povídali jsme si o tom, co vše potřebuje k životu člověk a jak je nutné naše prostředí chránit. Pozornost se věnovala rostlinám i zvířatům. Dále jsme si povídali o dobrém a špatném chování vůči naší planetě. Intenzivněji jsme šetřili vodou, třídili odpadky a snažili se vést děti k tomu, že je to běžná součást našeho života. Děti si postupně zvykají třídit ve školce papír i plasty. Třídění si mnozí vyzkoušeli i během pátečního dopoledne, kdy pro nás pedagogové a žáci ze ZŠ připravili řadu zajímavých stanovišť. Děti poznávaly stromy, zkoušely přiřazovat šišky, hledat potravu pro některá zvířátka, trefit se do koše papírovou koulí a mnoho dalších zábavných, ale významných aktivit zaměřených k přírodě.

Když to počasí dovolilo, děti usilovně pomáhaly s přípravou děr pro dvě jabloně, které jsme zakoupili na zahradu mateřské školy. Doufáme, že se stromům mezi námi zalíbí a děti tak budou moci pozorovat celý proces zrození jablíčka.

Učitelky MŠ