Den Země

  • IMG_5776
  • IMG_5780
  • IMG_5806
  • IMG_5812
  • IMG_5829
  • IMG_5852
  • IMG_5875

Součástí projektu Hmyzí kamarádi podpořeného Krajem Vysočina se tentokrát stal i Den Země. Děti 1.-5. ročníku v první části dne vytvářely hmyzí kamarády z použitého materiálu (sběrového papíru, petlahví,…). Na čtvercové kartony namalovaly svoje návrhy, jak Zemi pomoci. Pomocí stavebnice Makedo jsme pak z těchto obrázků vytvořili dvě zeměkoule. Pak již následovala cesta po stanovištích, které pro děti z prvního stupně ZŠ a pro děti z MŠ připravili žáci 6. a 7. ročníku. Na stanovištích děti třídily odpady, odpovídaly na otázky o recyklaci, ale také poznávaly stromy, lesní zvířata nebo skládaly puzzle o vývoji hmyzu. Při přípravě úkolů nám velmi pomohla Krabice jehličí – učební pomůcka zapůjčená z Rezekvítku. V poslední části pak už jen starší děti vyhledávaly informace v textu o tom, jak motýli přežívají zimu, a zjišťovaly, jak dlouho trvá, než se příroda sama zbaví různých odpadových materiálů.