Exkurze pro žáky 6. a 7. ročníku

Exkurze –  program Ekocentra Horní Krupá

Dědictví příštím generacím, papírování

Termín: čtvrtek 23. března

Sraz na autobusové zastávce před školou 7:10 (odjezd po příjezdu autobusu od Ujčova)

Návrat cca 13:45-14:30, žáci se nevrací do vyučování, akce končí na autobusové zastávce u školy.

S sebou:  Sportovní oblečení, v zimním období teplé oblečení i do učebny, pláštěnku, přezůvky do místnosti, svačinu, pití na cestu. Na místě bude k dispozici čaj, voda.

Exkurze se uskuteční v rámci projektu Hmyzí kamarádi, který probíhá v tomto školním roce na naší škole a je podpořen Krajem Vysočina. Pro děti je akce zdarma.

O programu:

Trvale udržitelný život a zdravý životní styl

Dědictví příštím generacím, papírování

Délka programu je  180 min +přestávka, program probíhá v učebně.

Program o odpadech. Základem jsou informace o třídění, recyklaci, likvidaci a snižování množství produkovaného odpadu. Součástí programu je také výroba recyklovaného papíru.