Hmyzí kamarádi

Stejně jako v minulých dvou letech byla i letos štěpánovská škola úspěšná se žádostí o finance z Fondu Vysočiny – tentokrát s projektem Hmyzí kamarádi, který proběhne v roce 2017. Projekt navazuje na již proběhlé projekty Kapsa ohnivého mloka a Klub lysek. Tentokrát je cílem poznávání hmyzích obyvatel naší přírody. A co nás čeká? Děti budou číst knihy o Ferdovi Mravencovi Ondřeje Sekory a Broučky Jana Karafiáta. Budou zkoumat les a jeho hmyzí obyvatele v přírodě i ve škole. V rámci seznamování se s hmyzími kamarády navštíví výukové programy SEV Lipka a Chaloupky. Zúčastní se také programu s Lesy ČR a vycházky s odborníkem na entomologii. Absolvují výlet do chráněného území Údolí Chlébského potoka. Na základě zážitků i získaných znalostí vytvoří tematickou výstavu v prostorách školy. Součástí projektu je také beseda o odpadech a péči o prostředí v obci.

Fond Vysočiny