Den Země ve školní družině

1.třída se zapojila ve školní družině k výzvě „Ukliďme si Vysočinu“ a na Den Země se vydala posbírat odpadky kolem naší školy.