Třídy

Škola má ve školním roce  2017/2018 pouze 7 tříd v devíti ročnících.