Velká soutěž tříd ve sběru starého papíru

Do 31. května probíhá v naší škole soutěž ve sběru starého papíru.

Pokyny:

Noste starý papír do sklepa za školou. Každý balík viditelně označte údajem o počtu kg, jménem žáka a třídou. (Sběr je možno převážit na osobní váze ve sklepě.) Druhý lísteček se stejnými údaji zaneste paní družinářce Janě Polákové, která sběr eviduje.

Do sběru se každé třídě započítává i papír přinesený v průběhu roku. Zároveň se aktuálně přinesený papír započítává do soutěže jednotlivců.

🙂 Pěkné ceny zajištěny. 🙂

 

Upozornění:

1. Za případné neférové jednání bude třída diskvalifikována.

2. Po datu 31. května už nebude možné papír do školy dovézt ani mimo soutěž.