UPOZORNĚNÍ – zahájení provozu MŠ

Nový školní rok v mateřské škole bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v čase od 6:30 do 16:00.

Prosíme tedy rodiče, aby děti již od pondělí měly k dispozici oblečení na převlečení do třídy i k venkovním činnostem, náhradní oblečení, přezůvky a pyžamo.

Podrobnější informace budou rodičům postupně sdělovány během září prostřednictvím tohoto webu, nástěnky v MŠ a ústní formou při předávání dětí. Plánováno je také společné setkání s rodiči a to na 13. září 2017.

Příjemný start do nového školního roku nám všem.

učitelky MŠ