VELKÁ SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

V týdnu od 22. do 26. května proběhne v naší škole soutěž tříd ve sběru starého papíru. Papír přineste do školy k tělocvičně na označené místo.

NA VÍTĚZNOU TŘÍDU ČEKÁ ODMĚNA!

Vyhraje třída, která bude mít nejvíce papíru na žáka.

Přinesený papír lze započítat i do celoroční soutěže jednotlivců.