Čistá Vysočina

Čistá VysočinaKrajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlásil na Vysočině ve dnech 10. – 23. dubna 2017 IX. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem „ČISTÁ VYSOČINA“ v rámci kampaně Den Země.

V pátek 21. dubna 2017 se žáci 9. ročníku naší školy – již počtvrté – této akce zúčastnili. Vydali jsme se na cestu s cílem uklidit úsek kolem komunikace ze Štěpánova nad Svratkou (od školy) k obci Koroužné. Před cestou jsme si rozdali výstražné vesty a pytle na odpad – ten jsme dělili na plasty a smíšený odpad. Báli jsme se, že počasí nám nebude přát, a tak jsme první dvě vyučovací hodiny strávili ve škole a plnili různé úkoly z ekologické výchovy. Nakonec nás sluníčko vylákalo ven a my jsme svůj úkol nejen splnili, ale prožili i docela pěkné dopoledne.

Žáci 9. ročníku