Dopravní soutěž ve školní družině

  • Dopravní soutěž šd (1)
  • Dopravní soutěž šd (2)
  • Dopravní soutěž šd (3)
  • Dopravní soutěž šd (4)
  • Dopravní soutěž šd (5)
  • Dopravní soutěž šd (6)

Dopravní soutěž ve školní družině – jízda zručnosti a znalost dopravních značek

Jízda zručnosti na kole:

  1. místo Král Adam, Mokrý Martin
  2. místo Suda Ladislav, Bukáček Petr
  3. místo Kubík Matěj, Skokan Václav

Znalost dopravních značek- plný počet bodů:

Urban Patrik, Stárková Sabina, Cacková Hana, Bošek Robin, Fučík Jan, Humpolíčková Natálie, Šikulová Markéta, Chalupníková Dominika

BLAHOPŘEJEME!